Tantra celor 21 de Tara

Venerabilul Gonsar Rinpoce a predat această învățătură în cadrul unui seminar de sfârșit de săptămână, în februarie 1999, la Rabten Choeling, Mont-Pelerin, Elveția. Practica rugăciunii și a ritualului asupra Tārei erau deja foarte răspândite în India antică, în toate
tradițiile buddhismului tibetan, precum și în China și Mongolia.

Înțelegerea punctelor esențiale ale practicii este elementul cheie de care depind reușita și binecuvântările Divinității.
Din acest motiv, în partea introductivă a predării, Venerabilul Gonsar Rinpoce explică practica amănunțit. Cea de a doua parte conține un scurt comentariu asupra originii acesteia, urmat de o prezentare și analiză detaliată a fiecăreia din cele douăzeci și una de strofe ale rugăciunii. La sfârșitul textului sunt prezentate binefacerile ce le putem obține în urma acestei practici. În această ediție din limba română se găsește și traducerea din limba tibetană a unui text care conține o preaslăvire adusă Tārei, el fiind compus de marele maestru Atiśa Dīpamkara-śrī-jñāna.

25,00 lei