Tantra celor 21 de Tara

Venerabilul Gonsar Rinpoce a predat această învățătură în cadrul unui seminar de sfârșit de săptămână, în februarie 1999, la Rabten Choeling, Mont-Pelerin, Elveția. Practica rugăciunii și a ritualului asupra Tārei erau deja foarte răspândite în India antică, în toate tradițiile buddhismului tibetan, precum și în China și Mongolia.

Cartea este comentariu rar al Maestrului Gonsar Rinpoche cu privire la practica pentru sănătate, viaţă lungă(longevitate) şi prosperitate spirituală în legătura cu Buddha Arya Tara.

Înțelegerea punctelor esențiale ale practicii este elementul cheie de care depind reușita și binecuvântările Divinității.

La sfârșitul textului sunt prezentate binefacerile ce le putem obține în urma acestei practici. În această ediție din limba română se găsește și traducerea din limba tibetană a unui text care conține o preaslăvire adusă Tārei, el fiind compus de marele maestru Atiśa Dīpamkara-śrī-jñāna.

Extras din carte: 

Cuvântul „Tara”, repetat de trei ori, de fiecare dată cu o nuanțare mai intensă, constituie aspectul esențial al Mantrei:
„Om tare tuttare ture svaha”,

aceasta însemnând „liberatoare, foarte liberatoare, extrem de mare liberatoare de suferințe și de cauzele suferințelor”.

„Tare”, prima silabă, înseamnă „liberatoare”. Într-adevăr, Tara apără toate ființele simțitoare de primejdiile acestei vieți, de existențele nefericite și de cauzele lor, liberându-le de karma negativă și de perturbările lor mentale, deosebit de repede, pe loc, ea fiind mai eficientă decât celelalte Divinități.

Astfel, meditând asupra Tarei cu o credință adâncă, refugiindu-ne alături de ea, adresându-i rugăciuni sau rostind Mantra ei, scăpăm de toate primejdiile imediate și suntem feriți și de cele care amenință existențele noastre viitoare. Ne putem astfel purifica de karma negativă pe care am acumulat-o și care ar face să cădem în existențe nefericite.

Cel de al doilea termen, „Tutare”, este nuanța următoare și înseamnă <foarte liberatoare> sau „mare liberatoare”. În afară de primejdiile imediate (sau din afară), Tara ne poate apăra de ciclul de existențe și de cauzele acestora.

Acestea din urmă se află în noi înșine și sunt numite „cele opt primejdii interioare” sau „cele opt perturbări mentale principale”. Acestea sunt: focul mâniei, apa atașării, leul orgoliului, șarpele invidiei, elefantul ignoranței, hoțul vederilor greșite, zgârcenia care ne încătușează ca într-o temniță și duhurile rele ale îndoielilor negative. Toate tulburările mentale, cele mărunte precum și cele grave, sunt cauza ciclului de existențe.

Meditând asupra Tarei, lăsându-ne în paza ei, rostind Mantra ei sau practicând Sadhanele ei, ne putem elimina perturbările mentale liberându-ne astfel de ciclul de existențe.

Cei opt factori periculoși exteriori și perturbările mentale interne corespunzătoare, acționează absolut la fel. Focul e periculos; dacă punem mâna în foc, ne ardem pe loc. Tot așa, acolo unde se ivește mânia, totul arde. Atașarea, ca și apa, ne poate lua și duce așa cum o face o apă curgătoare cu cel care cade în ea.

Nu este greu să scăpăm de cele opt pericole din afară, în schimb nu e deloc lesne să scăpăm de cele opt primejdii interioare. Fără sprijinul Tarei niciun zeu sau ființă umană nu se poate elibera de acestea. O intenție potrivită, o minte chibzuită și o atitudine de adăpostire sinceră vor avea asupra noastră un efect benefic imediat diminuând puterea perturbărilor noastre mentale.”

25,00 lei