Învățăturile lui Buddha

Prin Buddhism înţelegem învăţăturile lui Buddha cel istoric. Aceste învăţături mai sunt numite şi Dharma. Cum şi-a rezumat Buddha propriile învăţături? Prin următoarele cuvinte:

Renunţă la toate acţiunile negative,
Împlineşte la perfecţie ceea ce este bine şi
Struneşte-ţi mintea.
Aceasta e învăţătura lui Buddha.

Atunci când vrem să punem în practică învăţătura lui Buddha, trebuie să învăţăm să:

  • Evităm acțiunile răufăcătoare
  • Realizăm acţiuni pozitive
  • Ne îmblânzim mintea.

Aceste trei aspecte sunt însăşi rădăcina tuturor experienţelor noastre de a fi fericiţi sau de a suferi. Dacă suntem capabili să ne abţinem să facem acţiuni negative, şi să facem acţiuni binefăcătoare, vom obţine, chiar şi numai prin acestea, fericire şi evitarea suferinţei proprii şi a celorlalţi. Dacă, pe de altă parte, nu reuşim să evităm acţiunile vătămătoare, atunci, chiar dacă am dori intens să nu trecem prin experienţa suferinţei, totuşi vom trece prin ea. Tot astfel, dacă nu reuşim să realizăm acţiuni binefăcătoare, deşi am putea tânji foarte mult după fericire, nu vom putea avea experienţa ei.

BuddhaShakyamuni1Atunci când înţelegem că experienţele fericirii şi suferinţei depind întrutotul de acţiunile proprii, ne vom strădui automat să ne corectăm comportamentul. Apoi, pentru a stabiliza acest efort, este necesar să ne îmblânzim mintea. Cât timp nu facem progrese în îmblânzirea minţii, oricât de mult am încerca să acţionăm în mod binefăcător şi să evităm acţiunile negative, nu vom prea reuşi.

Dacă ar fi să ne întrebăm unde se află rădăcina acţiunilor negative, răspunsul ar fi că acestea îşi au rădăcina în propria noastră minte – aşa cum şi acţiunile pozitive, binefăcătoare, îşi au rădăcina tot în propria noastră minte. Buddha a dat atât de multe învăţături despre Viziunea corectă, Comportamentul corect şi Meditaţia corectă tocmai din acest motiv, pentru ca noi să ne îmblânzim mintea.

Toate felurile de suferinţă simţite în această lume, de la câteva clipe de disconfort mental simţite de o singură persoană şi până la suferinţele extraordinare îndurate de multe fiinţe din toată lumea, toate îşi au cauza în mintea nedisciplinată. Vorbim mereu despre tumultul şi suferința din lume, despre războaie şi despre conflicte. Toate aceste tulburări îşi au rădăcina numai şi numai în mintea nepacificată a fiinţelor. Acesta este motivul pentru care este extrem de important să ne îmblânzim mintea. Aşadar, trebuie să fim conştienţi de faptul că Buddha a predat toate învăţăturile sale cu o singură intenţie, aceea de a crea posibilitatea ca noi să ne stăpânim mintea.

Atunci când avem de-a face într-un fel sau în altul cu învăţăturile lui Buddha, trebuie să fim conştienţi mereu de acest lucru. Fie că ascultăm învăţăturile, fie că reflectăm sau medităm la ele, ar trebui să o facem cu hotărârea ca prin acest efort să ne dominam mintea. Când cineva predă învăţături despre Buddhism, ar trebui să o facă având numai intenţia de a arăta fiinţelor cum să îşi îmblânzească mintea. Orice aspect al Dharmei am folosi, orice activitate a Dharmei am urma, motivaţia sa ar trebui să ne fie sprijinită de înţelegerea că eforturile noastre trebuie să ne ajute la strunirea propriei minţi.

INAPOI