Geshe Rabten Rinpoche

Geshe Rabten Rinpoche„Din cea mai fragedă copilărie, întâlneam călugări îmbrăcaţi în robe vişinii care veneau de la marile universitati monahale situate aproape de Lahasa. Îi admiram atât de mult! Alteori vizitam marele institut al regiunii noastre şi, când asistam la dezbaterile călugărilor, simţeam o atracţie de nestăvilit; cam pe la vârsta de cincisprezece ani, am început să remarc cât era de simplă viaţa lor, de curată şi traită cu folos. În acelaşi timp îmi dădeam seama cum, în comparaţie cu a lor, existenţa mea era complicată de repetarea veşnică a aceloraşi obligaţii zilnice.

Înainte de a putea face parte într-o zi dintre călugarii calificaţi ai mănăstirii de la Dhargye, situata în împrejurimi, era necesar ca cel putin trei sau patru ani să studiezi şi să-ţi antrenezi mintea în doctrina lui Buddha (Buddhadharma) într-una din cele trei universităţi importante situate lânga Lhasa. Cu intenţia de a deveni un călugăr calificat al comunităţii de la Dhargye, m-am decis să merg la una dintre aceste universităţi monastice. La vremea aceea aveam cam şaptesprezece ani şi nu tineam deloc sa devin un mare erudit în Dharma.” Extras din Biografia lui Geshe Rabten, „Un lama tibetan în căutarea Adevarului”, Editura Herald.

Pe când avea optsprezece ani, Geshe Rabten a plecat într-o călătorie de trei luni, pornind din locurile sale natale din Kham, din Tibetul de Est, şi ajungând la Lhasa, în Tibetul Central, acolo unde a devenit călugăr în universitatea monastică Sera. În scurt timp, atât profesorii cât şi ceilalţi studenţi şi-au dat seama de trăsăturile sale magnifice de caracter. În timp ce studia şi medita, el a trecut prin greutăţi incredibile. De aceea, profesorii şi ceilalţi studenţi i-au dat numele de Milarepa. Datorită clarităţii şi preciziei dezbaterilor sale logice, el a fost comparat cu Dharmakirti, marele logician Buddhist. După ce a studiat în jur de douăzeci de ani, el a trecut examenul de Geshe, în faţa călugărilor din cele trei mari mănăstiri. I s-a conferit titlul cel mai înalt, de „Geshe Lharampa”. Aceasta este cea mai mare onoare, care este acordată de către examinatori şi de către Sfinţia Sa Dalai Lama.

În anul 1964, Geshe Rabten a fost ales pentru postul de asistent în filosofie al S.S. Dalai Lama, având atât sarcina de a-l asista pe Sfinţia Sa în timp ce primea învăţături de la cei doi tutori ai săi, cât şi cea de a se angaja în dezbateri cu Sfinţia Sa, pe marginea subiectelor filosofice.

În 1969, Dalai Lama i-a trimis pe primii studenţi occidentali la Geshe şi mai târziu, datorită numărului mare de studenţi occidentali, el i-a cerut lui Geshe să se mute la mănăstirea tibetană din Rikon (în Elveţia) pentru a deveni stareţul acesteia, şi pentru a răspândi Dharma. La acea vreme, Geshe avea mulţi studenţi tibetani din marile universităţi monastice din India, dar pentru că maestrul său principal Kyabje Trijang Rinpoche era tot mai în vârstă şi pentru că Geshe nu avea niciun interes faţă de confortul şi banii Occidentului, el ar fi preferat să rămână în India. El a fost de acord să plece numai atunci când maestrul său i-a arătat că învăţăturile sale vor fi o mare binecuvântare pentru oamenii din Occident.

Geshe a fost primul maestru Buddhist tibetan care a adus în Occident tradiţia Vinaya completă, precum şi studiul celor cinci mari subiecte ale Buddhismului. De aceea, Geshe a devenit în Occident „pionierul” învăţăturilor complete şi complexe ale Buddhismului. Numeroşi maeştri faimoşi astăzi în Occident au fost discipolii lui Geshe, de exemplu: Gonsar Rinpoche, Sherpa Rinpoche, Tomthog Rinpoche, Zopa Rinpoche, Lama Yeshe, Geshe Penpa, Geshe Tenzin Gonpo, Geshe Thupten Ngawang, Geshe Thubten Trinley, şi aşa mai departe.

Aproape ca nimeni altul, Geshe Rinpoche a reuşit să apropie de ascultători esenţa gândurilor lui Buddha. Indiferent dacă ascultătorul era din Occident sau din Orient, oricine îi urmărea cuvintele simţea cum îi dispare toată neclaritatea, şi cum locul îi era luat de o claritate şi de un calm care îi cuprindeau mintea. Exemplele sale i-au încurajat pe oameni să adopte un mod sincer de a acţiona. Orice ar fi explicat, el îi dădea discipolului sentimentul că aude o descriere a trecutului sau a viitorului, sau secretele lor cele mai intime, de parcă toate acestea s-ar fi aflat în palma lui Geshe.

Geshe a fondat Centrul pentru Înalte Studii Tibetane Rabten Choeling (iniţial, Tharpa Choeling) din apropierea lacului Geneva, Centrul Tibetan din Hamburg, Centrul Tashi Rabten din Letzehof, Centrul Puntsog Rabten în Munchen, şi Centrul Gephel Ling în Milano.

INAPOI